WATER QUALITY DATA 2014 | CPCB ENVIS 
WATER QUALITY OF MEDIUM & MINOR RIVERS IN KERALA- 2014
 
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE șC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (”mhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1342 ACHENKOIL AT THUMPAMON, KERALA KERALA 23.0 26.0 25.1 4.8 7.6 6.7 7.2 7.8 7.5 61 210 85 1.0 2.0 1.4 0.6 1.3 1 31 350 183 180 630 420
1443 ACHENKOIL AT CHENNITHULA, KERALA KERALA 23.0 26.0 24.6 4.8 7.1 5.8 7.0 7.9 7.4 60 104 77 1.2 2.0 1.4 0 1.5 0.8 110 790 285 440 1100 691
3465 ACHENKOIL AT KALLARAKADAVU, PATHANAMTHITTA KERALA 24.0 26.0 25.7 4.9 7.7 6.6 6.4 7.9 7.5 57 98 75 0.8 1.6 1.4 0.5 1 0.7 79 330 183 180 790 448
3466 ACHENKOIL AT PANDALAM (NEAR AYYAPPA TEMPLE), PATHANAMTHITTA KERALA 24.0 26.0 24.8 5.9 7.4 6.7 6.7 7.9 7.5 58 115 82 1.2 2.0 1.4 0.5 2.1 1 63 310 161 240 790 443
2297 R ANCHARAKANDY AT MERUVAMBA KERALA 24.5 31.5 27.3 5.3 7.7 6.7 6.5 7.3 6.9 35 89 56 0.4 2.0 0.9 0.1 0.5 0.2 17 170 82 49 310 172
2319 R ANCHARAKANDY AT MERUVAMBA KERALA 24.0 31.0 27.5 4.0 7.8 6.5 6.4 7.0 6.7 35 17000 2240 0.2 2.6 1.2 0.1 0.3 0.2 21 430 136 94 790 304
2286 R AYROOR AT AYROOR BRIDGE KERALA 24.0 26.5 25.2 4.6 7.4 6.3 6.2 7.8 6.9 48 104 73 0.2 3.9 1.6 0 0 0 540 940 787 1300 2400 2008
2331 R BHARATHAPUZHA AT KUTTIPPURAM KERALA 25.0 36.0 29.9 5.8 8.0 7.0 6.9 8.1 7.4 84 182 130 0.1 1.6 0.7 0 0.4 0.1 20 920 301 79 1600 590
2332 R BHARATHAPUZHA AT PATTAMBI KERALA 25.0 35.0 29.8 4.6 7.7 6.6 7.0 8.3 7.7 132 306 191 0.2 3.8 1.6 0 1 0.2 79 920 362 240 1600 661
1154 CHALAKUDY AT PULICKALKA-DAVU, KERALA KERALA 25.0 29.5 27.8 5.5 8.0 6.9 6.1 7.5 6.9 35 440 134 0.2 2.2 1.1 0.14 1.32 0.4 43 540 249 49 1100 531
20 CHALIYAR AT KOOLIMADU, KERALA KERALA 24.0 30.0 26.7 5.9 8.0 7.0 6.8 8.0 7.5 40 120 80 0.3 2.1 0.8 0.01 0.9 0.4 190 6300 2573 300 9400 3583
21 CHALIYAR AT CHUNGAPALLY, KERALA KERALA 19.0 28.0 25.8 4.2 7.4 6.7 6.7 8.0 7.4 49 44000 14526 0.3 1.0 0.8 0.05 2 0.6 110 5400 1411 430 6300 1969
3464 CHALIYAR AT NILAMBUR, MALAPPURAM KERALA 23.0 29.0 26.4 5.7 8.0 7.2 6.8 8.0 7.4 47 114 82 0.1 1.0 0.7 0 1.8 0.5 43 2600 840 70 4300 1311
1572 CHANDRAGIRI AT PADIYATHADKA, KERALA KERALA 27.0 37.0 29.8 6.7 8.1 7.5 6.2 7.8 7.2 44 140 67 0.1 3.6 1.1 0 0.3 0.1 18 180 76 110 1300 590
1573 CHITRAPUZHA AT IRUMPANAM, KERALA KERALA 26.0 32.0 28.6 0.5 6.6 3.0 6.0 7.4 6.6 83 2722 965 0.4 2.7 1.7 0.3 2.5 1.2 11 610 247 57 1100 530
2295 R CORAPUZHA AT KANAYANKODE KERALA 25.0 30.0 26.9 4.1 8.0 5.9 7.0 8.3 7.4 194 44150 17990 0.1 1.5 0.7 0 1.1 0.5 220 4600 1888 430 5400 2803
1564 R ITHIKKARA AT AYUR, KERALA KERALA 25.0 27.0 26.0 3.9 7.7 6.7 7.0 7.9 7.5 69 127 90 1.0 2.4 1.6 0.6 1.5 0.9 63 430 199 110 1100 473
2287 R ITHIKKARA AT ITHIKKARA KERALA 22.0 24.5 23.6 5.1 6.9 6.1 6.8 8.0 7.4 96 19650 4429 1.2 2.8 2.0 1 4.6 1.6 79 540 243 210 920 550
1566 R KADALUNDI AT THIRURANGADY, KERALA KERALA 29.5 30.5 30.3 5.8 7.8 6.7 5.7 7.8 6.9 67 134 87 0.5 2.8 1.7 0 0.9 0.2 0 310 155 22 700 350
2293 R KADALUNDI AT HAJIRAPPALLY KERALA 30.0 31.5 30.7 5.6 7.8 6.9 5.8 7.8 6.8 64 114 85 0.5 2.8 1.6 0 0.8 0.2 0 170 82 43 540 206
2337 R KADAMBAYAR AT BRAHMAPURAM KERALA 26.0 32.0 28.7 0.2 4.3 2.1 6.1 8.0 6.8 60 214 101 0.4 3.6 1.6 0.1 3.1 0.8 170 1120 431 240 1560 694
2338 R KADAMBAYAR AT MANCKAKADAVU KERALA 25.5 30.5 28.2 0.5 5.6 2.5 6.0 8.0 6.9 50 148 83 0.4 3.0 1.9 0.1 0.4 0.3 11 1400 353 21 1700 656
42 KALLADA AT PERUMTHOTTAMKADAVU, PUNALOOR, KERALA KERALA 24.0 25.5 24.8 5.9 7.8 7.2 7.1 8.1 7.6 60 140 75 1.0 2.0 1.4 0.5 2 1 94 350 188 220 630 426
2294 R KALLAI AT KALLAI BRIDGE KERALA 24.0 29.0 26.3 0.6 6.9 3.7 6.8 8.4 7.7 400 58120 32005 0.3 2.0 1.2 0.1 1.7 0.9 3100 170000 40000 5400 210000 60392
3460 KALPATHI PUZHA AT KALPATHI, PALAKKAD KERALA 25.0 34.0 29.2 3.8 8.1 6.1 7.1 7.9 7.6 96 804 281 0.2 4.2 1.2 0 2 0.7 63 720 384 180 1600 718
3458 KARAPUZHA DAM AT WAYANAD KERALA 24.7 28.4 26.6 5.9 8.2 6.7 6.4 8.3 7.6 90 128 106 0.3 0.8 0.5 0 26 2.5 22 63 44 34 110 71
1571 R KARINGODE AT KAKKADAVU,  KERALA KERALA 26.0 35.0 30.4 6.8 8.0 7.6 6.2 7.9 7.1 30 136 58 0.5 3.4 1.2 0 0.4 0.1 17 540 163 160 3500 961
1155 KARAMANA AT MOONNATTUMUKKU, KERALA KERALA 24.5 27.0 25.5 0.0 4.1 1.9 7.3 8.5 7.7 430 9000 2941 3.4 40.0 26.9 1.8 4.6 2.8 1800 14000 10875 16000 54000 37375
3471 RIVER KARAMANA AT ARUVIKARA, THIRUVANANTHAPURAM KERALA 24.0 26.0 25.1 7.0 7.8 7.4 6.5 7.4 7.0 20 71 35 0.1 0.5 0.1 0 0 0 100 430 165 290 920 409
2289 R KARUVANNURR AT KARUVANNUR BRIDGE KERALA 26.0 31.0 28.9 4.4 7.8 6.4 6.7 7.7 7.2 38 93 63 0.4 3.6 1.3 0.2 1 0.4 31 240 121 210 1100 535
2301 R KAVVAI AT KUTTIYOL PALAM KERALA 27.0 31.5 28.8 3.2 7.9 5.4 6.3 7.3 6.7 35 136 65 0.4 2.6 1.1 0.1 0.9 0.3 21 140 60 79 310 144
2291 R KEECHERI AT VADAKKANCHERY BRIDGE KERALA 26.5 31.0 29.3 0.6 7.6 5.6 6.6 8.3 7.3 42 122 90 0.5 3.5 1.6 0.1 0.7 0.4 70 630 268 280 1100 705
2326 R KORAYAR AT KANJIKODE KERALA 25.0 36.5 29.5 6.0 8.0 7.1 7.1 9.2 8.0 186 1141 728 0.1 3.2 1.2 0 1.7 0.4 49 1100 374 94 1700 697
1569 R KUPPAM AT THALIPARAMBA, KERALA KERALA 26.0 31.5 28.4 4.4 8.3 5.9 6.4 7.1 6.8 47 42400 13953 0.2 2.3 1.5 0.1 0.9 0.4 21 210 70 94 430 166
2298 R KUPPAM AT RAYAROM KERALA 22.0 31.0 26.9 4.9 8.3 7.4 6.5 7.3 6.9 32 128 57 0.3 2.1 1.1 0.1 0.6 0.3 21 110 70 100 310 159
1567 R KUTTIYADE AT KUTTIYADY ESTATE, KERALA KERALA 23.0 29.0 25.8 6.0 8.2 7.2 6.8 7.7 7.2 27 54 41 0.2 0.8 0.7 0 0.4 0.2 0 1100 441 140 1600 658
1568 R MAHE AT VALAYAM, KERALA KERALA 24.0 29.0 26.6 5.0 7.9 6.5 6.7 8.0 7.4 48 106 71 0.2 0.9 0.6 0 0.8 0.3 170 17000 4192 220 35000 7018
2285 R MAMOM AT MAMOM BRIDGE KERALA 24.0 26.0 25.3 5.2 7.3 6.8 6.5 7.9 7.1 50 144 81 0.4 1.9 0.8 0 0 0 280 540 389 920 1600 1268
1340 MANIMALA  AT KALLOOPARA, KERALA KERALA 28.0 29.0 28.2 5.9 7.8 6.8 6.1 7.5 6.9 46 87 68 0.4 7.4 1.7 0 0.2 0.1 110 790 449 220 1100 660
1384 MANIMALA AT THONDRA, KERALA KERALA 28.0 29.0 28.5 5.8 7.3 6.6 6.4 7.4 7.0 46 93 70 0.2 4.1 1.4 0 0.2 0.1 80 920 550 220 1600 822
3459 MANIYANKODE PUZHA AT MANIYANKODE BRIDGE, WAYANAD KERALA 23.6 32.6 27.6 5.8 7.5 6.4 7.1 8.2 7.7 49 146 100 0.3 0.9 0.6 0 2 0.9 27 94 56 46 140 88
2307 R MANJESWAR AT BAJRAKKARA BR. KERALA 27.0 32.0 29.0 5.3 8.0 7.3 6.5 7.2 6.9 58 135 96 1.0 4.4 1.9 0.1 0.6 0.2 34 140 89 310 1430 825
1339 MEENACHIL AT KIDANGOOR, KERALA KERALA 26.5 29.0 27.5 5.5 7.9 6.8 6.1 7.1 6.6 36 78 49 0.2 0.7 0.5 0.1 0.72 0.4 630 5400 1719 1400 7000 2950
2304 R MOGRAL AT MOGRAL BR. KERALA 27.0 34.0 30.0 3.9 7.2 5.6 6.2 7.9 7.2 139 57600 24360 0.6 4.1 2.1 0 1.1 0.3 9 430 92 21 920 447
43 MUVATTAPUZHA AT VETTIKKATTUMUKKU, KERALA KERALA 27.0 30.0 27.8 6.2 7.8 6.9 6.2 7.2 6.8 45 81 59 0.3 0.9 0.6 0.09 0.99 0.5 790 3300 1916 1100 6300 3375
2302 R NEELASWARAM AT NAMBIARKAL DAM KERALA 26.0 34.0 30.2 5.5 8.0 7.1 6.2 7.5 6.8 43 48600 14410 0.3 4.2 1.8 0 0.5 0.1 0 170 65 60 1800 468
1570 R NEELESWARAM AT HOSDURG, KERALA KERALA 27.0 35.0 30.8 4.7 7.3 6.2 6.2 7.9 7.2 54 53160 22757 0.3 3.6 1.5 0 0.4 0.1 0 350 98 43 2200 542
1563 R NEYYAR AT AMARAVILA, KERALA KERALA 24.5 26.0 25.3 5.8 7.8 6.7 6.3 8.0 7.1 39 105 66 0.2 1.5 0.6 0 0 0 180 280 222 450 790 626
2284 R NEYYAR AT ARUVIPURAM KERALA 24.5 26.5 25.3 6.6 7.9 7.2 6.5 7.5 7.0 24 105 59 0.1 1.6 0.6 0 0 0 110 240 165 310 700 433
2288 R PALLICKAL AT NELLIMUKAL KERALA 25.0 27.0 25.8 5.0 6.7 6.0 6.7 7.9 7.6 75 220 120 0.8 1.6 1.3 0.6 2.3 1.1 21 430 212 140 920 523
1156 PAMBA AT CHENGANNUR, KERALA KERALA 25.0 29.0 27.2 3.7 6.6 5.2 6.5 7.3 6.8 39 77 55 0.2 1.0 0.6 0.31 1.3 0.7 110 220 171 230 430 313
1341 PAMBA AT THAKAZHY, KERALA KERALA 26.0 32.0 28.1 3.0 6.2 4.8 6.4 6.9 6.8 30 223 86 0.2 2.0 0.7 0.2 1.68 0.8 110 310 208 240 460 332
1565 PAMBA DOWN, KERALA KERALA 26.0 34.0 28.3 2.8 5.7 3.9 6.4 7.2 6.9 45 77 62 0.2 0.9 0.5 0.3 1.5 0.7 94 180 155 170 350 284
17 PERIYAR NEAR ALWAYE-ELOOR, KERALA KERALA 25.5 29.7 28.1 3.8 6.8 5.0 6.4 7.5 6.9 74 23440 3185 0.4 4.0 1.8 0.08 1.49 0.4 9 900 290 110 1600 667
18 PERIYAR AT KALADY, KERALA KERALA 24.3 29.3 27.7 6.5 7.8 7.0 6.3 7.9 7.0 28 60 36 0.2 2.3 1.1 0.04 0.44 0.2 43 700 276 190 1100 541
1338 PERIYAR AT SEWAGE DISCHARGE POINT, KERALA KERALA 26.0 30.0 28.0 5.3 6.9 6.3 6.6 7.7 6.9 33 292 64 0.4 2.0 1.2 0.1 0.7 0.3 43 1100 381 350 2300 815
2333 RIVER PERIYAR AT MUPPATHADAM KERALA 26.0 29.9 28.2 5.2 8.0 6.2 6.2 7.7 6.9 35 526 86 0.0 2.6 1.3 0 0.6 0.2 63 1400 372 210 2300 1007
2334 RIVER PERIYAR AT PATHALAM KERALA 25.0 30.0 28.0 0.4 7.1 5.7 6.2 7.8 6.8 51 11690 2640 0.7 4.6 1.9 0.1 1.4 0.5 21 1600 385 63 2100 759
2335 R PERIYAR AT KALAMASSERY KERALA 26.0 29.2 28.1 3.3 7.5 5.7 6.1 8.1 6.9 36 87 53 1.6 8.4 3.1 0.1 1.1 0.4 70 2200 574 400 3500 1205
2336 R PERIYAR AT PURAPPALLIKAVU KERALA 25.0 29.9 28.1 5.6 7.4 6.6 6.3 8.0 7.1 29 15290 2007 0.4 2.2 1.3 0.1 0.5 0.2 14 1400 356 21 3100 785
3468 PERIYAR AT KWA INTAKE- ALUVA, ERNAKULAM KERALA 25.0 29.9 28.1 5.7 7.2 6.6 6.2 8.0 7.0 32 111 46 0.5 2.0 1.3 0 0.6 0.3 63 790 228 79 1200 472
2300 R PERUVAMBA AT CHANDAPPURA KERALA 24.0 31.0 27.3 4.0 7.7 6.5 6.0 7.3 6.5 32 66 43 0.3 1.7 0.9 0.1 1.2 0.4 21 240 87 49 540 188
2303 R PULLUR AT PULLUR BR. KERALA 26.0 30.0 28.3 5.1 7.9 6.7 5.9 7.1 6.3 38 83 54 0.1 1.8 0.9 0 0.3 0.1 17 350 136 110 1200 610
2290 R PUZHACKAL AT PUZHACKAL BRIDGE KERALA 26.0 33.0 29.1 2.8 6.3 4.3 6.3 8.0 7.2 80 188 113 0.2 3.7 1.8 0.2 0.9 0.4 63 350 188 210 1700 796
2299 R RAMAPURAM AT RAMAPURAM BRIDGE KERALA 27.0 32.0 28.7 2.1 7.5 4.6 6.0 7.3 6.7 55 54000 12561 0.3 4.0 1.5 0.1 1.6 0.6 21 140 72 70 350 171
2305 R SHRIYA AT ANGADIMOGARU KERALA 27.0 30.0 28.5 7.1 8.4 7.7 6.6 7.4 6.9 46 82 61 0.1 2.6 1.6 0 0.1 0 11 130 88 220 1200 554
2296 R THALLASSERY AT PATHIPPALAM KERALA 24.0 30.5 26.6 2.9 7.8 5.8 6.2 7.1 6.5 40 96 61 0.2 2.5 1.0 0.1 0.8 0.4 21 240 70 94 400 151
2292 R THIRUR AT THALAKKADATHUR BRIDGE KERALA 30.0 31.5 31.0 2.7 7.1 4.5 6.3 7.6 6.9 79 10130 1614 0.7 4.8 2.1 0 2.7 0.6 11 330 131 21 460 230
2306 R UPPALA AT  UPPALA BR. KERALA 27.0 35.0 30.5 4.9 8.0 6.9 6.7 7.8 7.2 71 55600 20950 0.1 3.1 1.3 0 0.4 0.2 33 310 113 43 2100 643
3473 RIVER VALAPATTANAM AT PARASSINIKADAVU, KANNUR KERALA 25.0 32.0 28.8 4.1 7.9 6.6 6.5 7.5 7.0 38 43100 14487 0.3 2.0 0.9 0.1 0.7 0.3 20 110 55 0 210 103
1442 VAMANAPURAM, KERALA KERALA 24.0 26.5 25.3 5.5 8.0 6.9 6.8 8.0 7.5 40 68 54 0.4 0.9 0.6 0 0 0 220 700 319 1100 2200 1633