WATER QUALITY DATA 2011 | CPCB ENVIS
 WATER QUALITY OF MEDIUM & MINOR RIVERS IN KERALA- 2011
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1342 ACHENKOIL AT THUMPAMON KERALA 25.6 27.5 26.6 5.9 7.6 7.1 6.6 7.4 6.9 41 133 72 0.2 0.9 0.5 0.05 0.72 0.25 80 550 278 240 1100 641
1443 ACHENKOIL AT CHENNITHULA KERALA 26.0 27.4 26.8 5.7 6.9 6.6 6.4 7.2 6.9 59 98 70 0.6 1.4 0.9 0.16 0.90 0.49 110 500 223 280 900 495
2297 R ANCHARAKANDY AT MERUVAMBA KERALA 23.0 31.0 26.6 6.3 7.6 6.9 6.7 7.4 7.1 37 64 52 0.6 1.2 0.8 0.08 0.27 0.18 2 170 46 21 1600 520
2319 R ANCHARAKANDY AT MERUVAMBA KERALA 23.5 31.0 26.8 6.7 8.0 7.2 6.6 7.2 7.0 37 3170 830 0.3 1.2 0.8 0.06 0.33 0.16 2 350 94 4 2100 654
2286 R AYROOR AT AYROOR BRIDGE KERALA 28.0 30.5 29.3 5.3 7.5 6.3 6.5 7.2 6.9 79 111 95 0.4 2.0 1.3 0.12 1.50 0.99 300 900 750 500 1600 1325
2331 R BHARATHAPUZHA AT KUTTIPPURAM KERALA 24.5 27.0 25.4 7.0 7.4 7.2 7.1 8.0 7.4 116 220 164 0.4 1.6 0.9 0.30 0.62 0.46 900 1700 1325 1400 3500 2225
2332 R BHARATHAPUZHA AT PATTAMBI KERALA 25.0 27.0 25.5 6.3 7.4 6.9 7.1 8.0 7.5 155 320 231 0.5 1.2 0.8 0.42 0.70 0.55 900 1300 1000 1300 2400 1725
1154 CHALAKUDY AT PULICKALKA-DAVU KERALA 24.0 29.0 26.6 5.6 7.3 6.5 6.6 7.3 6.9 43 208 101 0.4 3.0 1.3 0.16 1.00 0.47 50 1100 468 110 2400 1127
20 CHALIYAR AT KOOLIMADU, KERALA KERALA 22.0 26.0 24.7 6.8 7.9 7.1 6.8 7.6 7.1 28 100 64 0.2 0.9 0.6 0.05 1.30 0.40 110 700 283 220 2200 646
21 CHALIYAR AT CHUNGAPALLY KERALA 22.0 26.0 24.8 6.5 8.0 7.1 6.7 7.4 7.1 34 30000 4600 0.2 1.0 0.6 0.20 1.00 0.35 40 500 229 80 1300 538
1572 CHANDRAGIRI AT PADIYATHADKA KERALA 26.0 30.0 28.0 7.1 7.8 7.5 6.8 7.4 7.2 42 64 52 0.4 1.2 0.6 0.09 0.24 0.15 30 500 285 80 1700 900
1573 CHITTHRAPUZHA AT IRUMPANAM KERALA 25.5 29.0 27.4 0.6 3.1 2.0 6.6 7.1 6.8 188 390 265 0.9 3.6 2.4 0.90 3.30 2.30 300 3500 1525 500 16000 5425
2295 R CORAPUZHA AT KANAYANKODE KERALA 25.0 27.0 26.0 5.2 6.0 5.6 6.5 7.3 7.0 649 34000 12769 0.8 1.6 1.2 0.20 0.58 0.41 300 1300 725 500 3500 1650
1564 ITHIKKARA AT AYUR, KERALA KERALA 26.7 28.0 27.4 6.6 7.6 7.1 6.8 7.1 7.0 68 102 90 0.2 0.9 0.6 0.06 1.40 0.64 170 600 338 500 900 625
2287 R ITHIKKARA AT ITHIKKARA KERALA 26.0 27.0 26.5 5.6 6.8 6.1 6.8 7.1 7.0 182 328 248 0.4 1.5 0.8 0.00 2.20 0.66 300 600 500 700 1600 1150
1566 KADALUNDY AT THIRURANGADY KERALA 26.5 29.0 28.4 5.0 7.0 6.0 6.5 7.7 7.0 43 153 94 0.3 1.8 1.1 0.12 0.13 0.13 80 300 183 200 500 370
2293 R KADALUNDI AT HAJIRAPPALLY KERALA 27.5 29.5 28.8 4.9 7.1 6.5 6.7 7.9 7.5 49 92 76 0.3 1.6 0.8 0.07 0.08 0.08 110 600 275 220 1400 585
2337 R KADAMBAYAR AT BRAHMAPURAM KERALA 23.5 29.0 26.7 0.3 7.2 1.5 5.0 7.3 6.6 62 1020 192 0.9 9.4 3.6 0.20 3.60 0.92 100 1600 881 240 9000 2978
2338 R KADAMBAYAR AT MANCKAKADAVU KERALA 23.5 29.0 26.4 0.5 7.1 2.0 6.5 7.1 6.8 49 117 79 0.7 4.4 2.4 0.10 0.30 0.20 130 1300 456 500 5000 1275
42 KALLADA AT PERUMTHOTTAM KADAVU, PUNALOOR, KERALA KERALA 25.0 27.6 26.5 6.3 7.9 7.2 6.6 7.4 7.1 34 90 52 0.3 0.8 0.6 0.00 0.54 0.15 110 500 298 220 1100 687
2294 R KALLAI AT KALLAI BRIDGE KERALA 25.0 26.0 25.5 2.9 4.8 4.0 6.7 8.0 7.5 957 44000 25964 0.6 1.2 1.1 0.26 1.90 0.76 280 2200 945 350 4000 1588
1571 KARINGODE AT KAKKADAVU KERALA 26.0 31.0 28.0 6.3 8.0 7.2 6.8 7.6 7.3 40 68 54 0.2 1.3 0.9 0.10 0.40 0.25 80 700 330 140 900 610
1155 KARAMANA AT MOONNATTUMUKKU KERALA 27.0 29.5 28.0 0.0 6.8 0.8 6.5 7.8 7.1 580 2500 1239 6.2 18.0 11.9 1.60 2.13 1.87 300 11000 4250 1600 22000 11000
2289 R KARUVANNURR AT KARUVANNUR BRIDGE KERALA 27.0 29.0 27.9 6.0 7.0 6.4 6.2 6.9 6.5 48 64 58 0.6 2.4 1.3 0.26 0.50 0.34 50 500 255 240 2800 960
2301 R KAVVAI AT KUTTIYOL PALAM KERALA 25.0 31.0 28.1 4.7 8.0 6.3 5.8 7.3 6.8 29 136 77 0.6 2.0 1.2 0.11 0.20 0.16 60 80 73 110 500 208
2291 R KEECHERI AT VADAKKANCHERY BRIDGE KERALA 26.5 31.0 28.6 4.5 6.4 5.4 6.4 6.7 6.6 61 94 80 0.6 2.3 1.6 0.05 0.54 0.27 60 700 335 600 1100 775
2326 R KORAYAR AT KANJIKODE KERALA 25.0 26.0 25.3 4.4 6.6 5.8 7.7 7.9 7.8 606 727 666 0.4 1.2 1.0 0.05 0.60 0.24 300 1770 993 500 2800 1650
1569 R KUPPAM AT THALIPARAMBA KERALA 23.5 32.0 28.3 4.6 8.0 6.6 6.4 7.5 7.2 89 39360 12768 0.6 2.0 1.1 0.06 0.18 0.13 2 240 88 9 5000 1412
2298 R KUPPAM AT RAYAROM KERALA 21.5 31.0 26.1 7.3 8.0 7.7 6.4 7.8 7.2 29 56 44 0.6 1.6 1.0 0.23 0.32 0.28 2 80 29 22 240 148
1567 R KUTTIYADY AT  KUTTIYADY ESTATE KERALA 24.0 25.0 24.3 6.9 7.5 7.1 6.5 7.6 7.0 25 29 27 0.4 0.5 0.4 0.05 0.20 0.11 60 80 73 110 400 218
1568 R MAHE AT VALAYAM, KERALA KERALA 25.0 28.0 26.0 7.0 8.0 7.3 6.7 7.9 7.2 39 71 59 0.3 0.8 0.6 0.08 0.31 0.19 60 220 160 120 800 465
2285 R MAMOM AT MAMOM BRIDGE KERALA 27.5 29.5 28.5 7.4 8.0 7.8 6.7 7.7 7.1 86 168 119 0.2 1.2 0.7 0.20 1.21 0.87 500 1600 875 1300 2400 1725
1340 MANIMALA  AT KALLOOPARA, KERALA 26.0 27.0 26.6 6.5 7.8 7.3 6.4 7.4 7.1 33 85 54 0.3 2.6 1.3 0.20 0.53 0.41 140 800 415 350 1300 913
1384 MANIMALA AT THONDRA, KERALA KERALA 26.5 27.0 26.8 6.7 7.6 7.0 6.4 6.8 6.6 36 260 104 1.0 2.7 1.5 0.29 0.78 0.49 400 700 500 800 1200 1000
2307 R MANJESWAR AT BAJRAKKARA BR. KERALA 26.0 30.0 28.0 2.8 8.1 6.0 6.9 7.4 7.2 58 160 92 0.2 1.2 0.7 0.10 0.69 0.38 80 1600 765 220 3500 1390
1339 MEENACHIL AT KIDANGOOR, KERALA KERALA 25.5 27.0 26.2 6.2 7.8 6.8 6.3 6.9 6.6 37 64 48 0.4 0.6 0.5 0.28 0.70 0.44 800 1600 1225 1100 3200 2025
2304 R MOGRAL AT MOGRAL BR. KERALA 26.0 30.0 28.5 4.8 6.1 5.6 6.1 7.7 7.1 118 49200 20455 0.3 1.0 0.6 0.24 1.13 0.58 11 1600 433 110 2200 675
43 MUVATTAPUZHA AT VETTIKKATTUMUKKU, KERALA KERALA 24.0 29.0 26.5 6.2 7.8 7.0 6.6 7.3 7.0 45 97 56 0.5 2.0 1.1 0.04 0.70 0.43 170 2200 768 500 3500 1725
2302 R NEELASWARAM AT NAMBIARKAL DAM KERALA 26.0 33.0 29.3 5.7 7.5 6.7 6.4 7.4 6.9 38 8100 2531 0.2 0.9 0.5 0.15 0.38 0.22 21 700 308 60 900 465
1570 R NEELASWARAM AT HOSDURG KERALA 28.0 31.0 29.3 5.9 6.3 6.2 6.5 8.0 7.2 61 46000 15362 0.2 1.6 0.8 0.18 0.75 0.39 80 2200 830 110 3000 1303
1563 R NEYYAR AT AMARAVILA, KERALA KERALA 26.0 28.5 27.0 6.8 7.8 7.3 6.6 7.6 7.2 46 82 62 0.7 1.0 0.8 0.50 1.60 0.95 80 900 525 240 1600 985
2284 R NEYYAR AT ARUVIPURAM KERALA 26.0 28.5 27.3 7.0 7.9 7.6 7.0 7.6 7.2 44 85 59 0.2 0.9 0.6 0.17 0.89 0.65 50 900 463 350 2400 1163
2288 R PALLICKAL AT NELLIMUKAL KERALA 27.0 30.6 27.9 6.2 6.9 6.4 6.5 7.1 6.8 60 109 83 0.4 0.6 0.5 0.20 0.80 0.42 110 280 175 500 700 575
1156 PAMBA AT CHENGANNUR, KERALA KERALA 26.0 31.0 27.8 5.9 7.5 7.0 6.1 7.3 6.6 28 80 50 0.4 0.8 0.6 0.10 1.40 0.75 30 500 295 110 900 578
1341 PAMBA AT THAKAZHY, KERALA KERALA 27.0 30.0 27.8 6.2 7.5 6.7 6.3 7.5 6.8 41 160 76 0.7 2.0 1.2 0.60 1.72 1.21 220 500 310 500 700 625
1565 PAMBA DOWN, KERALA KERALA 27.0 30.0 28.3 6.3 7.0 6.7 6.2 7.4 6.6 35 110 64 0.7 1.3 0.9 1.00 1.70 1.35 110 900 428 350 1600 838
17 PERIYAR NEAR ALWAYE-ELOOR KERALA 24.0 31.0 27.5 4.1 7.0 5.6 6.5 7.3 6.9 61 6600 943 0.4 2.4 1.5 0.20 0.92 0.40 170 1600 655 500 3500 1925
18 PERIYAR AT KALADY, KERALA KERALA 24.0 28.5 26.3 6.7 8.0 7.4 6.8 7.3 7.0 27 53 38 0.2 1.6 0.9 0.10 0.49 0.26 170 800 386 350 3000 1196
1338 PERIYAR AT SEWAGE DISCHARGE POINT, KERALA KERALA 24.0 30.0 27.0 5.8 7.4 6.7 6.5 7.0 6.9 32 53 43 0.4 1.7 1.0 0.14 0.47 0.30 220 3000 1043 600 5000 2750
2333 RIVER PERIYAR AT MUPPATHADAM KERALA 26.5 29.0 27.4 6.4 7.8 7.1 7.1 7.4 7.3 40 59 48 0.5 2.1 1.5 0.30 0.52 0.36 80 1100 595 500 2800 1775
2334 RIVER PERIYAR AT PATHALAM KERALA 23.5 31.0 27.0 4.8 7.2 6.2 6.5 7.0 6.8 49 2200 309 0.5 2.9 1.6 0.20 0.76 0.39 110 3500 1129 350 5000 2725
2335 R PERIYAR AT KALAMASSERY KERALA 24.0 32.0 27.4 2.4 7.2 5.2 6.5 7.1 6.8 39 88 61 0.6 3.0 1.8 0.12 0.56 0.33 240 3000 1123 900 5000 2650
2336 R PERIYAR AT PURAPPALLIKAVU KERALA 23.0 31.0 27.3 5.4 7.6 6.8 6.7 7.2 6.9 36 3600 995 0.3 2.0 1.1 0.09 0.45 0.24 22 1400 349 50 5000 1258
2300 R PERUVAMBA AT CHANDAPPURA KERALA 24.0 31.0 27.0 4.8 8.0 6.8 6.5 7.1 6.9 27 92 52 0.6 1.2 0.9 0.45 0.45 0.45 2 110 39 11 500 198
2303 R PULLUR AT PULLUR BR. KERALA 27.0 28.0 27.8 4.3 7.5 6.2 6.3 6.9 6.6 38 57 44 0.3 1.4 0.7 0.12 0.36 0.21 80 1600 715 170 3000 1630
2290 R PUZHACKAL AT PUZHACKAL BRIDGE KERALA 27.0 30.0 28.4 2.9 6.2 4.5 6.0 6.8 6.5 60 97 77 0.8 1.2 1.1 0.10 0.54 0.34 30 900 400 300 9000 2675
2299 R RAMAPURAM AT RAMAPURAM BRIDGE KERALA 25.0 32.0 28.8 3.3 5.5 4.0 6.0 7.7 7.0 45 50000 19279 0.2 1.2 0.9 0.01 0.04 0.03 2 280 98 11 400 233
2305 R SHRIYA AT ANGADIMOGARU KERALA 27.0 30.0 28.8 4.8 8.0 7.0 7.0 8.0 7.4 47 123 69 0.3 1.8 1.0 0.06 0.18 0.12 70 500 230 220 1600 660
2296 R THALLASSERY AT PATHIPPALAM KERALA 24.0 28.0 25.9 5.3 7.0 6.5 6.5 7.0 6.8 46 72 58 0.1 1.0 0.5 0.04 0.44 0.24 2 700 303 4 2100 1026
2292 R THIRUR AT THALAKKADATHUR BRIDGE KERALA 27.0 28.5 28.0 3.6 5.0 4.6 6.3 7.6 6.9 61 153 98 0.1 1.5 0.6 0.10 0.12 0.11 60 400 168 110 800 348
2306 R UPPALA AT  UPPALA BR. KERALA 26.0 30.0 28.5 4.8 7.5 6.6 6.8 8.1 7.3 73 49000 12327 0.2 1.0 0.6 0.06 1.31 0.71 4 4000 1326 40 5000 2210
1442 VAMANAPURAM, KERALA KERALA 27.0 30.0 28.8 5.4 7.8 7.1 6.7 7.4 7.0 43 61 51 0.9 1.1 1.0 0.17 1.03 0.78 220 1600 750 1100 2400 1700