WATER QUALITY DATA 2010 | CPCB ENVIS
WATER QUALITY OF MEDIUM & MINOR RIVERS IN KERALA- 2010
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
17 PERIYAR NEAR ALWAYE-ELOOR 25.0 31.0 27.4 3.8 6.4 5.2 6.3 7.1 6.6 46 1680 453 0.8 2.4 1.5 0.05 0.68 0.38       30 2200 644 500 15000 4613
18 PERIYAR AT KALADY 26.0 30.0 27.3 6.7 7.8 7.2 6.4 7.5 6.8 30 50 35 0.3 2.2 1.1 0.05 0.40 0.24       80 1600 513 500 16000 3483
20 CHALIYAR AT KOOLIMADU 24.0 28.0 26.0 6.5 7.6 7.0 6.7 7.4 7.1 30 94 62 0.2 1.0 0.5 0.05 2.00 0.44       140 900 385 300 1100 617
21 CHALIYAR AT CHUNGAPALLY 25.0 28.0 26.2 6.5 7.3 7.0 6.7 7.6 7.1 43 24000 5228 0.2 0.8 0.6 0.09 0.90 0.34       40 500 240 80 900 455
42 KALLADA AT PERUMTHOTTA MKADAVU, PUNALOOR 26.0 31.0 27.5 6.8 7.8 7.2 6.6 7.4 7.0 38 96 51 0.2 0.9 0.6 0.04 0.70 0.26       110 500 285 240 900 522
43 MUVATTAPUZHA AT VETTIKKATTUMUKKU 26.0 31.0 28.1 6.0 7.1 6.7 6.6 7.2 6.9 41 109 62 0.4 2.6 1.2 0.19 0.75 0.46       20 1600 385 500 9000 2193
1154 CHALAKUDY AT PULICKALKA-DAVU 26.0 32.5 28.2 5.7 7.5 6.5 5.9 6.9 6.5 43 260 118 0.4 2.2 1.1 0.15 1.30 0.52       10 2200 610 60 9000 3080
1155 KARAMANA AT MOONNATTUMUKKU 25.0 29.0 27.6 0.0 1.6 0.6 6.2 7.6 7.0 550 4500 1787 8.6 20.4 14.1 0.98 2.40 1.49       900 22000 8542 2200 38000 17500
1156 PAMBA AT CHENGANNUR 27.0 31.0 28.0 6.2 6.8 6.6 6.5 7.4 6.8 43 57 49 0.3 1.4 0.9 0.34 0.80 0.56       220 850 448 400 1450 913
1207 KABBANI AT MUTHANKARA 24.0 25.0 24.3 6.5 7.0 6.8 7.0 7.5 7.3 56 86 67 0.2 0.7 0.6 0.15 0.87 0.40       170 1100 598 240 1700 935
1208 BHAVANI AT ELACHIVAZHY 24.0 28.0 25.8 7.0 8.0 7.3 7.0 8.0 7.4 41 167 104 0.5 0.7 0.6 0.12 0.93 0.44       90 500 245 190 900 430
1338 PERIYAR AT SEWAGE DISCHARGE POINT 26.0 31.0 27.8 5.5 7.4 6.5 6.4 7.0 6.7 31 55 39 0.4 1.9 1.2 0.10 0.51 0.26       50 1400 562 1600 14000 4823
1339 MEENACHIL AT KIDANGOOR 26.1 26.5 26.3 6.4 7.6 7.2 6.3 6.7 6.5 29 63 45 0.5 1.6 0.9 0.28 0.66 0.46       800 1600 1225 1300 2200 1825
1340 MANIMALA  AT KALLOOPARA 26.0 32.0 28.5 6.9 8.0 7.4 6.4 7.2 6.9 33 120 65 0.2 2.0 0.9 0.20 0.83 0.56       300 800 575 500 3000 1455
1341 PAMBA AT THAKAZHY 28.0 32.0 29.3 5.4 7.1 6.5 6.3 6.6 6.5 46 75 60 0.6 1.4 1.0 0.20 5.00 1.62       280 600 420 500 1300 900
1342 ACHENKOIL AT THUMPAMON 23.0 29.5 27.6 5.0 7.8 6.6 6.6 7.6 6.9 40 70 57 0.4 1.7 0.9 0.05 1.00 0.37       130 500 319 220 1600 650
1384 MANIMALA AT THONDRA 26.0 31.0 28.1 6.7 7.6 7.1 6.5 7.2 7.0 32 153 84 0.4 2.0 1.0 0.14 1.08 0.66       500 1600 985 900 2200 1485
1442 VAMANAPURAM 27.0 28.0 27.8 6.9 8.0 7.5 6.4 7.5 6.8 36 85 56 0.5 2.0 1.3 0.21 1.02 0.60       110 220 178 220 900 540
1443 ACHENKOIL AT CHENNITHULA 27.0 29.0 28.1 4.9 6.0 5.4 6.5 6.9 6.7 55 170 100 0.7 1.2 0.9 0.10 0.90 0.42       350 500 463 540 900 810
1563 AMARAVILA 26.0 28.0 26.6 6.0 7.5 7.0 6.3 7.2 6.9 41 99 66 0.5 0.8 0.7 0.10 0.96 0.45       20 900 465 100 1600 900
1564 AYUR 27.0 28.0 27.8 6.5 7.9 7.1 6.4 7.4 6.9 61 96 75 0.3 1.2 0.6 0.05 1.30 0.73       220 500 300 430 900 583
1565 PAMBA DOWN 28.0 32.0 29.3 6.2 7.0 6.5 6.6 6.8 6.7 57 89 70 0.5 1.6 0.9 0.10 4.20 1.25       220 500 370 300 1100 800
1566 THIRURANGADY 26.0 29.0 28.0 6.3 7.0 6.7 6.3 6.8 6.6 52 200 102 0.3 1.3 0.8 0.00 0.40 0.12       240 340 295 900 900 900
1567 KUTTIYADY ESTATE 23.0 24.0 23.8 6.7 8.0 7.1 6.3 7.5 6.8 21 36 27 0.3 1.0 0.6 0.00 0.52 0.22       2 160 86 40 300 198
1568 VALAYAM 25.0 28.0 26.3 6.5 7.3 6.9 6.8 7.3 7.1 34 74 46 0.2 0.7 0.5 0.09 0.78 0.33       30 400 225 90 600 373
1569 THALIPARAMBA 26.5 29.0 27.9 6.0 7.0 6.7 6.5 7.2 6.8 60 30200 8291 0.2 2.5 1.0 0.24 1.00 0.53       40 180 108 110 500 250
1570 HOSDURG 26.5 31.0 28.4 5.7 6.7 6.2 6.7 7.5 7.0 77 42000 12342 0.4 2.0 1.4 0.10 0.46 0.27       160 1200 670 500 3200 1600
1571 KAKKADAVU,  KERALA 25.0 31.0 27.1 6.7 8.0 7.5 7.1 7.6 7.3 35 84 53 0.1 1.2 0.8 0.10 0.53 0.31       110 1700 1253 400 3500 2225
1572 PADIYATHADKA 25.5 33.0 28.5 7.3 7.9 7.6 7.0 7.6 7.3 37 120 62 0.4 1.4 1.0 0.10 1.60 0.63       10 3000 1175 220 5000 2180
1573 IRUMPANAM 27.0 29.0 28.1 1.1 3.5 2.2 6.2 6.5 6.4 79 2100 625 0.9 3.0 2.3 0.45 2.23 1.29       220 3500 1125 2200 17000 6505
2284 R NEYYAR AT ARUVIPURAM 25.5 28.0 26.4 6.7 7.7 7.4 6.5 7.0 6.7 39 79 55 0.4 0.9 0.7 0.15 0.87 0.51       14 900 281 50 2200 1088
2285 R MAMOM AT MAMOM BRIDGE 26.0 28.5 27.1 5.9 8.0 7.0 6.4 7.5 6.8 76 133 103 0.2 1.1 0.7 0.10 1.23 0.43       90 500 225 220 1600 640
2286 R AYROOR AT AYROOR BRIDGE 26.0 28.0 26.9 3.8 7.3 5.3 6.3 7.5 6.9 94 138 109 0.4 2.5 1.3 0.08 1.46 0.66       40 900 305 220 1600 685
2287 R ITHIKKARA AT ITHIKKARA 24.5 32.0 28.6 4.6 7.3 6.3 6.4 7.4 7.0 80 5160 1392 0.2 1.4 0.7 0.30 1.60 0.85       110 350 230 240 900 535
2288 PALLICKAL AT NELLIMUKAL 27.0 28.5 27.9 5.4 7.8 6.7 6.7 7.4 7.0 54 81 71 0.4 0.6 0.5 0.05 0.50 0.29       170 240 208 300 500 433
2289 R KARUVANNURR AT KARUVANNUR BRIDGE 26.0 33.0 28.4 5.7 6.7 6.0 6.2 6.7 6.4 41 75 57 1.0 2.0 1.4 0.18 1.00 0.61       110 380 193 170 590 303
2290 PUZHACKAL AT PUZHACKAL BRIDGE 27.0 34.0 29.0 3.4 5.2 4.2 6.2 6.9 6.6 71 120 93 1.2 2.2 1.7 0.19 1.20 0.56       130 540 253 220 720 385
2291 R KEECHERI AT VADAKKANCHERY BRIDGE 27.0 33.0 28.8 3.6 6.0 5.1 6.5 6.9 6.7 57 147 88 1.4 2.7 1.9 0.30 1.32 0.63       130 900 405 300 1600 713
2292 R THIRUR AT THALAKKADATHUR BRIDGE 27.0 28.0 27.8 4.0 7.6 5.3 5.8 6.7 6.4 71 19200 4912 0.2 2.1 1.1 0.00 0.35 0.11       140 500 345 350 1000 788
2293 R KADALUNDI AT HAJIRAPPALLY 28.0 29.0 28.5 6.1 7.6 6.9 6.8 7.1 7.0 59 138 84 0.6 1.6 0.9 0.00 0.25 0.08       60 500 300 110 1600 803
2294 R KALLAI AT KALLAI BRIDGE 25.0 27.0 26.0 0.0 5.8 2.8 6.9 7.5 7.4 472 40000 18256 0.7 3.4 1.6 0.10 0.73 0.47       500 1700 1050 1600 3200 2300
2295 CORAPUZHA AT KANAYANKODE 25.0 28.0 26.5 4.8 5.7 5.3 7.0 7.4 7.2 260 30000 9753 0.3 1.4 0.9 0.11 0.50 0.26       900 2400 1600 2200 3000 2650
2296 R THALLASSERY AT PATHIPPALAM 27.0 31.5 28.4 5.1 7.1 6.5 5.6 6.0 5.8 59 78 67 0.2 0.9 0.4 0.10 1.30 0.54       30 350 123 110 1600 520
2297 ANCHARAKANDY AT MERUVAMBA 26.0 31.0 28.1 5.8 7.7 6.9 5.9 6.2 6.1 52 170 86 0.3 1.0 0.6 0.14 1.26 0.49       11 200 73 40 360 183
2298 R KUPPAM AT RAYAROM 25.0 30.0 26.8 6.2 7.4 7.0 6.2 7.3 6.6 36 81 59 0.3 1.3 0.8 0.10 0.92 0.42       40 220 123 170 900 418
2299 RAMAPURAM AT RAMAPURAM BRIDGE 27.5 30.0 28.6 4.9 6.2 5.6 5.6 7.4 6.4 39 29900 7904 0.2 2.6 1.0 0.10 0.74 0.40       50 280 165 130 460 278
2300 PERUVAMBA AT CHANDAPPURA 27.0 30.0 28.1 4.9 7.6 6.8 5.9 6.2 6.0 35 70 55 0.3 1.0 0.5 0.00 0.81 0.25       30 2200 590 200 3000 910
2301 R KAVVAI AT KUTTIYOL PALAM 28.5 29.5 29.0 5.2 7.2 6.0 5.6 6.6 5.9 36 275 105 0.3 1.9 1.0 0.38 0.92 0.63       21 170 73 80 350 195
2302 NEELASWARAM AT NAMBIARKAL DAM 26.5 33.0 28.8 5.9 6.6 6.3 6.7 7.5 7.0 42 7200 2759 0.7 1.8 1.4 0.00 0.35 0.22       50 2800 963 100 3000 1400
2303 R PULLUR AT PULLUR BR. 25.0 31.0 27.5 3.4 7.1 6.1 6.4 6.9 6.6 36 63 44 0.3 2.3 1.4 0.33 0.49 0.41       210 3000 1558 900 5000 2650
2304 R MOGRAL AT MOGRAL BR. 25.0 30.0 27.0 4.3 6.9 5.9 6.7 8.5 7.3 34 42000 12763 0.6 1.1 0.8 0.00 0.63 0.28       220 2200 908 300 7000 2325
2305 R SHRIYA AT ANGADIMOGARU 25.0 28.5 26.8 7.6 8.2 7.9 7.1 7.5 7.3 48 49 49 0.6 1.4 1.0 0.16 0.37 0.29       10 3000 1737 100 5000 2700
2306 R UPPALA AT  UPPALA BR. 25.0 33.0 28.1 2.5 8.0 6.3 7.1 7.5 7.4 57 42000 10607 1.1 1.8 1.3 0.05 0.35 0.19       170 3000 1593 1100 5000 2825
2307 MANJESWAR AT BAJRAKKARA BR. 25.0 28.0 26.8 7.7 7.8 7.8 6.7 7.4 7.0 56 69 62 0.8 2.6 1.5 0.05 0.47 0.24       570 5000 2857 1100 8000 4700
2319 R ANCHARAKANDY AT MERUVAMBA 26.5 29.0 27.8 5.5 7.2 6.6 5.9 6.5 6.2 54 8500 2172 0.2 1.4 0.6 0.10 1.04 0.47       30 440 158 170 580 350
2326 R KORAYAR AT KANJIKODE 26.0 28.0 26.8 2.7 7.0 5.3 7.4 8.0 7.6 530 682 595 0.5 1.2 0.9 0.00 0.51 0.21       170 1600 668 240 3200 1235
2331 R BHARATHAPUZHA AT KUTTIPPURAM 25.0 28.0 26.3 6.5 7.8 7.0 7.0 8.0 7.5 97 157 127 0.5 1.0 0.7 0.24 0.71 0.43       50 1600 523 220 2400 868
2332 R BHARATHAPUZHA AT PATTAMBI 25.0 27.0 26.0 6.2 6.8 6.5 7.0 7.6 7.3 136 219 172 0.2 1.2 0.7 0.20 0.98 0.59       110 1700 653 350 3000 1213
2333 PERIYAR AT MUPPATHADAM 26.0 31.5 27.9 6.1 7.2 6.5 6.7 7.0 6.8 40 59 51 1.0 2.0 1.5 0.20 0.49 0.34       30 500 275 820 4000 2155
2334 RIVER PERIYAR AT PATHALAM 26.0 31.0 27.8 4.9 7.2 6.0 6.0 7.0 6.6 53 1414 349 0.7 3.0 1.6 0.20 1.00 0.53       70 1600 758 500 17600 4983
2335 R PERIYAR AT KALAMASSERY 26.0 31.0 27.9 4.0 6.8 5.5 6.3 7.0 6.7 38 70 57 1.4 3.2 1.9 0.10 0.45 0.28       80 1600 478 350 9000 3139
2336 PERIYAR AT PURAPPALLIKAVU 26.0 32.0 27.7 5.6 7.9 6.9 6.3 7.0 6.7 41 654 184 0.4 1.4 0.9 0.10 0.49 0.28       10 1100 450 240 5000 1672
2337 R KADAMBAYAR AT BRAHMAPURAM 26.0 29.0 27.4 0.0 2.0 0.8 5.6 6.5 6.3 81 188 116 1.9 3.4 2.8 0.10 2.15 0.70       110 4000 1132 900 96000 15688
2338 KADAMBAYAR AT MANCKAKADAVU 26.0 29.0 27.5 0.4 2.7 1.3 6.2 6.6 6.4 51 93 73 1.0 3.2 1.9 0.04 0.35 0.19       110 3000 753 700 22000 5948