WATER QUALITY DATA 2010 | CPCB ENVIS
WATER QUALITY OF MEDIUM & MINOR RIVERS IN GUJARAT & DAMAN - 2010
                                     
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
2459 DAMANGANGA AT ZARI CAUSE WAY BRIDGE, DAMAN  29.1 30.7 29.9 5.3 5.8 5.6 7.2 7.9 7.5 9755 21460 15608 25 25 25 18.60 18.85 18.73       5 5 5 5 5 5
2460 DAMANGANGA AT DISCHARG POINT DISTILLARY 28.9 30.6 29.9 2.1 4.9 3.7 7.3 7.9 7.5 22840 52370 39503 8 28 13.5 18.54 30.20 25.71                  
2461 DAMANGANGA AT DAMAN JETTY, MOTI DAMAN 29.2 30.3 29.8 4.6 4.8 4.7 7.4 7.9 7.6 37940 54400 46170 11 32 21.5 11.07 28.30 19.69                  
2462 DAMANGANGA AT VAPI WEIR, VAPI 29.8 30.6 30.2 5.1 6.5 5.8 7.7 8.0 7.8 366 390 378       2.61 2.61 2.61                  
2463 DAMANGANGA AT LAVACHA TEMPLE, DADRA 29.3 30.1 29.7 6.5 6.6 6.6 7.5 7.9 7.7 337 640 489       2.29 3.02 2.66       350 350 350 350 350 350
2464 DAMANGANGA at D/s of M/s Surat Beverages, Dadra 29.6 30.6 30.1 6.4 6.8 6.6 7.1 7.7 7.4 360 624 492       3.39 3.80 3.60                  
2465 DAMANGANGA AT NAROLI BRIDGE, SILVASSA 29.5 31 30.3 5.7 6.6 6.2 7.8 7.9 7.8 338 380 359       3.24 4.10 3.67       4 4 4      
2466 DAMANGANGA AT VILLAGE NAMDHA, VAPI 29.2 30.4 29.8 4.8 6.8 5.8 7.4 8.0 7.7 1113 16400 8757       8.60 12.29 10.45       4 4 4 4 4 4
1860 BALEHWAR KHADI AT N.H. NO. 8 26 26 26.0 5.1 5.1 5.1 8.1 8.1 8.1 533 533 533 3.7 3.7 3.7 0.45 0.45 0.45       3900 3900 3900 7500 7500 7500
1861 RIVER PURNA ON BRIDGE AT SURAT-NAVSARI HIGHWAY 27 27 27.0 7.1 7.1 7.1 8.0 8.0 8.0 555 555 555 2 2 2.0 0.35 0.35 0.35       7500 7500 7500 15000 15000 15000
1862 RIVER KAVERI ON BRIDGE AT BILLIMORA-VALSAD ROAD 27 27 27.0 6.8 6.8 6.8 8.2 8.2 8.2 26600 26600 26600 3.1 3.1 3.1 0.62 0.62 0.62       9000 9000 9000 23000 23000 23000
1865 RIVER DHADAR AT KOTHADA 26 34 29.3 8.1 8.1 8.1 7.3 8.1 7.6 424 1247 938 0.66 22 8.6 0.18 0.70 0.40 0.020 0.039 0.030 4 40 22 14 220 108
1148 AMBIKA AT BILIMORA,  27 30 28.4 5.05 7.8 6.2 7.1 8.2 7.8 867 24500 7778 1.38 4.4 2.7 0.11 0.42 0.26 0.008 0.008 0.008 2 9000 2880 7 23000 6581
1434 AMLAKHADI AFTER CONFL. OF W. WATER FROM ANKLESH, 32 32 32.0       7.2 7.2 7.2 1440 1440 1440 46 46 46.0 0.20 0.20 0.20       80 80 80 330 330 330
1438 MINDHOLA AT STATE HIGHWAY BRIDGE SACHIN,  27 29 28.3 2.38 4.3 3.2 7.1 8.1 7.7 736 1292 885 5 8 6.3 0.32 0.63 0.51       400 9000 3900 2300 21000 9575