WATER QUALITY DATA 2009 | ENVIS CPCB
WATER QUALITY OF TRIBUTARY STREAMS RAMGANGA, GOMTI, SAI, SARYU, GHAGHARA, RIHAND, GANDAK, DAHA, SIRSA, FARMAR & BURHIGANDAK - 2009
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1064 RAMGANGA AT KANNAUJ (BEFORE CONF.),U.P 17.0 32.0 26.8 5.4 9.2 7.3 7.4 8.4 7.9 67 620 433 4.0 8.4 6.0 0.06 2.40 1.31 0.60 1.80 1.37 400 2300 1067 2100 9300 3717
1350 GOMTI AT SITAPUR U/S AT WATER INTAKE, U.P. 15.0 33.0 27.0 6.1 10.6 8.0 7.6 8.2 7.9 286 552 437 1.4 2.5 2.1 0.60 1.90 1.01 0.10 0.14 0.11 220 1400 849 790 2800 1866
1351 GOMTI AT LUCKNOW U/S AT WATER INTAKE POINT,U.P. 18.0 33.0 26.9 4.7 10.1 7.3 7.4 8.1 7.8 193 596 450 2.6 3.5 3.0 0.70 2.60 1.32 0.10 0.30 0.14 1100 3400 2183 2200 5400 3675
1352 GOMTI AT LUCKNOW D/S 17.0 33.0 27.0 0.7 5.1 2.6 7.1 7.8 7.4 221 693 519 6.5 13.0 9.8 1.10 3.70 1.75 0.12 0.23 0.19 70000 130000 99167 110000 170000 131167
1072 GOMTI AT VARANASI, U.P 18.5 30.0 25.3 7.8 8.3 8.0 7.7 8.2 8.0 314 382 342 3.4 4.4 3.8 0.20 0.32 0.27 0.30 0.34 0.32 13000 23000 19375 17000 31000 24875
1353 GOMTI AT JAUNPUR D/S, U.P. 17.5 29.5 25.3 7.6 8.0 7.8 8.2 8.7 8.4 318 403 351 4.0 5.2 4.3 0.32 0.42 0.36 0.03 0.36 0.23 17000 27000 21111 22000 34000 28778
1361 SAI AT UNNAO AFTER DRAIN OUTFALL, U.P. 14.5 32.0 25.5 2.8 10.5 7.5 7.7 8.5 8.2 195 632 475 1.5 7.0 3.1 0.50 3.50 1.24 0.07 0.14 0.10 220 17000 3177 1100 22000 5850
1354 SARYU AT AYODHYA AT MAIN BATHING GHAT, U.P. 18.0 28.0 24.6 8.6 9.8 9.2 7.4 7.7 7.6 232 366 290 2.5 3.5 3.0 0.60 0.78 0.69 0.26 0.38 0.32 3100 4600 3642 4600 7000 5667
1076 GHAGHARA NEAR CHAPRA, BIHAR 16.5 32.0 23.6 2.7 9.2 7.6 7.2 8.0 7.5 220 292 254 2.3 2.7 2.5             700 1700 950 1100 5000 2192
1355 GHAGHARA AT DEORIA D/S, U.P. 13.0 30.0 22.4 7.5 8.2 7.7 7.9 8.2 8.0 324 394 351 1.7 2.9 2.2 0.10 0.72 0.27 0.07 0.28 0.15 60 100 76 140 240 193
1359 RIHAND AT RENUKUT U/S,  18.0 33.0 27.5 6.9 8.8 7.6 7.3 8.3 7.8 182 365 247 1.6 2.7 2.0 1.60 2.60 2.02 0.12 0.17 0.14 700 1300 975 1300 2200 1692
1360 RIHAND AT RENUKUT D/S,  17.5 33.0 27.3 7.1 8.5 7.8 7.2 8.4 7.8 145 389 261 1.8 2.9 2.3 1.90 2.60 2.24 0.13 0.15 0.14 800 1700 1208 1700 2600 2083
1078 GANDAK AT SONEPUR, PATNA (BEFORE CONFL.),BIHAR 20.0 30.0 23.4 7.5 8.9 8.0 7.1 8.2 7.4 229 286 249 2.0 2.6 2.4             500 1300 764 1100 2400 1573
2568 GANDAK AT REWAGHAT, MUJAFFARPUR 26.0 26.0 26.0 8.7 8.7 8.7 7.9 7.9 7.9 306 306 306 2.0 2.0 2.0 0.96 0.96 0.96       700 700 700 1400 1400 1400
2570 GANDAK AT SAMASTIPUR ROAD BRIDGE 26.0 26.0 26.0 8.6 8.6 8.6 7.8 7.8 7.8 362 362 362 2.4 2.4 2.4 0.52 0.52 0.52       800 800 800 2200 2200 2200
1821 DAHA AT SIWAM 19.0 25.0 23.0 7.2 8.5 7.7 7.7 8.1 7.9 364 442 410 2.6 2.9 2.8             500 1700 1025 1100 5000 2675
2560 D/S DAHA RIVER AT SASAMUSA 26.0 26.0 26.0 3.8 3.8 3.8 8.3 8.3 8.3 967 967 967 3.0 3.0 3.0 0.74 0.74 0.74       1400 1400 1400 3500 3500 3500
2561 DAHA RIVER AT ITWA BRIDGE, SIWAN 27.0 27.0 27.0 8.8 8.8 8.8 7.5 7.5 7.5 459 459 459 2.8 2.8 2.8 0.92 0.92 0.92       1300 1300 1300 3000 3000 3000
1822 SIRSA AT RUXOL 20.0 28.0 25.5 6.9 7.1 7.0 7.2 7.8 7.5 367 710 540 2.6 3.5 3.0             700 1100 967 1700 2800 2233
1824 FARMAR AT JOGBANI 20.0 25.0 22.8 7.8 8.3 8.1 7.2 7.8 7.5 249 524 385 2.4 2.8 2.6             500 1100 825 1100 2200 1600
2562 BURHI GANDAK AT AKHARAGHAT, MUZAFFARPUR 27.0 27.0 27.0 8.8 8.8 8.8 8.2 8.2 8.2 341 341 341 1.8 1.8 1.8 0.44 0.44 0.44       900 900 900 2200 2200 2200