WATER QUALITY DATA 2009 | ENVIS CPCB
WATER QUALITY OF TRIBUTARY STREAMS  PANCHGANGA AND BHIMA- 2009
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1311 PANCHAGANGA AT ICHALKARANJI, MAHARASHTRA 21 22 21.7 6.6 7.7 7.1 6.8 8 7.4 115 403 213 2 2.8 2.3 0.6 2.4 1.33       2 9 5 90 240 147
2163 PANCHAGANGA RIVER AT SHIROL NEAR SHIROL INTAKE WELL. 20 27 22.1 3.7 7.3 6.2 7.02 7.5 7.4 102 492 255 2.2 4.2 2.7 0.74 3.33 1.67       2 14 8 70 280 189
1904 PANCHAGANGA U/S OF KOLHAPUR TOWN 20 26 21.7 5.9 7.4 6.6 7.3 7.9 7.6 84 580 153 1.8 3.2 2.5 0.71 3.21 1.43       4 11 8 110 170 136
1905 PANCHAGANGA D/S OF KOLHAPUR TOWN 20 26 21.8 3.6 7.1 5.8 6.9 7.9 7.5 98 457 166 1.8 3.8 2.9 0.6 3.96 1.83       9 14 12 170 280 236
1189 BHIMA AT PUNE U/S VITHALWADI, MAHARASHTRA 27 28 27.7 1.1 5.4 3.2 7.2 7.9 7.6 262 304 279 7.8 22.4 17.1 0.17 0.82 0.53       195 425 298 1600 1800 1667
1190 BHIMA AT PUNE, D/S OF BUNDGARDEN,MAHARASHTRA 28 31 29.0 0 2.6 1.5 7.2 7.9 7.7 422 2806 1221 16.5 28.5 23.5 0.35 0.6 0.44       275 425 350 1800 1800 1800
1191 BHIMA AT PARGAON (AFTER CONFL.WITH MULA MUTHA) MAHARASHTRA. 27 30 28.3 5.1 6.1 5.5 7.3 8 7.7 239 1812 876 6.9 11.8 8.7 0.1 0.46 0.26       200 225 217 900 1600 1133
1192 BHIMA AFTER CONF. WITH DAUNT, MAHARASHTRA 27 30 28.7 6.1 6.4 6.2 7.4 7.9 7.7 217 1812 877 6.2 6.9 6.5 0.2 0.88 0.45       120 195 155 900 1600 1133
1188 BHIMA AT NARSINGHPUR,(D/S AF.CONFL.WITH R.NIRA),MAHARASHTRA 26 33 29.7 3.1 6.3 5.3 7.8 8.5 8.1 421 1186 798 4.9 15.2 9.3 0.18 1.41 0.42       95 350 239 900 1800 1627
28 BHIMA AT TAKLI, MAHARASHTRA 24 30 27.3 4.2 6.3 5.4 7.7 8.3 8.0 539 1551 1007 5.1 11.3 8.6 0.13 0.68 0.38       110 350 217 1600 1800 1717
1183 BHIMA AT D/S OF ROAD BRIDGE AT GANGAPUR VILLAGE,KARNATAKA 26 30 27.7 6 7.3 6.9 7.8 8.2 8.1 520 1120 903 1.5 4 2.7 0.1 2.11 0.65       2400 9000 6400 3000 16000 14182
1184 BHIMA AT FEROZABAD VILLAGE (D/S), KARNATAKA 26 36 30.3 6.7 7.5 7.2 7.9 8.5 8.1 540 1000 820 1 3 1.6 0.1 1.92 0.52       230 9000 2685 500 16000 7927
1888 BHIMA RIVER AT CONFLUENCE OF JEWARGI TOWN SEWAGE DISPOSAL POINT 25 35 30.6 6.8 7.4 7.0 7.7 8.2 8.0 550 1050 841 1 2.8 1.8 0.1 1.56 0.53       800 9000 5273 1700 16000 11645
1167 BHIMA AT D/S OF BDG. NEAR YADGIR,KARNATAKA 27 32 28.7 6.5 7.6 7.1 7.6 8.5 8.1 620 1050 863 1 2.3 1.7 0.1 1.94 0.99       230 9000 2939 300 16000 7145