WATER QUALITY DATA 2008 | CPCB ENVIS
WATER QUALITY OF RIVER TAPI & ITS TRIBUTARIES - 2008
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
9 TAPI AT NEPANAGAR M.P. 20 28 25 7.5 8.8 8.0 7.0 7.7 7.5 265 425 356 0.6 1.3 1.0 0.1 1 0.5 0.1 0.1 0.1 0 0 0 50 110 75
2115  TAPTI AT NEPA NAGAR 100 METRE D/S  AFTER MIXING PANDHAR NALLA 24 30 28 6.5 7.8 7.5 7.0 8.0 7.6 286 507 385 0.8 1.4 1.1 0.1 5 1.2 0.1 0.1 0.1 0 2 1 80 300 154
10 TAPI AT BURHANPUR M.P. 19 29 26 7.4 7.9 7.6 7.4 7.6 7.5 252 922 490 0.8 2.2 1.4 0.1 2.9 1.0 0.1 0.1 0.1 0 2 1 9 350 178
1250 TAPI AT HATHNUR M.P. 20 29 26 7.2 8.1 7.6 7.5 8.0 7.7 256 500 397 0.9 1.7 1.3 0.4 1.8 1.1 0.6 1.1 0.85 0 0 0 90 280 163
1313 TAPI AT AJNAND VILLAGE, MAHARASHTRA 24 41 31 3.8 7.9 6.2 7.7 8.9 8.3 138 1007 493 4 21 8.3 0.2 2.1 0.7       3 18 11 7 45 25
1251 TAPI AT BHUSAWAL U/S MAHARASHTRA 22 33 28 4.2 8.7 6.4 6.6 8.9 8.1 139 954 465 4.2 19 6.9 0.3 4.2 0.8       4 17 8 9 30 19
1314 TAPI AT UPHAD VILLAGE, MAHARASHTRA 26 39 31 5.4 8.3 6.6 7.8 8.7 8.2 137 990 467 4.2 14 6.6 0.1 4.2 0.8       2 26 11 10 50 21
46 TAPI AT UKAI, SHERULA BRIDGE, GUJARAT 22 32 27 5.5 8.5 6.7 7.7 8.4 8.1 280 377 326 0.2 3.6 1.5 0.1 0.9 0.3 0.5 0.5 0.5 15 24000 7837 20 46000 15105
1247 TAPI AT MANDAVI, GUJARAT 25 32 28 4.9 8.8 7.4 7.3 8.4 8.1 325 527 389 0.3 3.3 1.7 0.1 0.6 0.3 0.8 0.8 0.8 240 240000 45687 460 460000 106721
47 TAPI AT KATHORE, (NH-8 BRIDGE), GUJARAT 21 32 27 4.8 8 7.0 7.5 8.4 8.2 305 560 414 0.2 3 1.6 0.2 0.9 0.4 0.5 0.5 0.5 43 240000 52914 75 460000 103453
1248 TAPI AT SURAT U/S KATHORE, GUJARAT 22 32 27 4.4 8.4 6.6 7.5 8.5 8.2 340 547 440 0.6 2.8 1.7 0.3 1 0.5 0.2 0.2 0.2 43 93000 19286 75 240000 45431
1982 TAPI AT RANDER BRIDGE, SURAT 28 30 29 3.3 8.3 5.8 8.2 8.4 8.3 405 539 472 2.1 7.4 4.8 0.1 0.4 0.3       2300 4300 3300 4300 9300 6800
1983  TAPI NEAR BARDOLI (KAPP BRIDGE) BARDOLI       4.5 5.3 4.9 7.9 8.2 8.1 379 395 387 0.8 3.1 2.0 0.1 0.2 0.2       2000 4300 3150 7500 24000 15750
2071  TAPI AT ONGC BRIDGE AT SURAT, DIST. SURAT 25 30 28 2.1 8.5 4.9 7.8 8.1 7.9 373 26000 9609 1.1 6 3.9 0.1 1.6 0.6       900 24000 12357 2300 46000 21343
1253 GIRNA AT MALEGAON (MANMAD), MAHARASHTRA 23 32 28 5 6.9 6.2 7.4 8.2 7.8 132 486 325 4.5 8.5 6.0 0.3 2.9 1.5       4 17 10 15 40 26
1252 GIRNA AT JALGAON, MAHARASHTRA 29 34 31 5.2 6.6 6.1 7.8 8.7 8.4 216 431 300 4 10 6.3 0.1 1.1 0.5       7 9 8 16 45 26
1907 RANGAVALI D/S OF NAVAPUR 23 32 29 5.6 8.8 6.6 7.8 8.7 8.2 247 1008 507 5 8.4 6.3 0.1 1.1 0.5       12 14 13 17 50 30
2070 KIM AT SAHOL BRIDGE, OLPAD HANSOT ROAD, DIST. SURAT 25 31 29 4.5 6.7 5.8 7.8 8.3 8.0 310 1370 811 0.1 6 2.4 0.1 2.6 0.7       9 24000 10352 43 46000 20807
2127 DENWA NEAR SARNI, ROAD BRIDGE 26 29 27 5.4 8.8 6.9 7.0 8.6 8.0 240 530 382 0.3 4 2.9             0 4 1 0 350 93
2155 PURNA RIVER A/C OF MORNA, NANDURA VILLAGE 20 26 23 4.6 5.1 4.9 7.1 7.2 7.2 614 1177 896 5.8 10.2 8.0 1.1 1.7 1.4       50 90 70 220 400 310