WATER QUALITY DATA 2008 | CPCB ENVIS
WATER QUALITY OF RIVER MAHI & ITS TRIBUTARY - 2008
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N (mg/l) NITRITE- N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA       > 4 mg/l 6.5-8.5 < 2250 µmhos/cm < 3 mg/l             < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1233 MAHI AT BADNAWAR, M.P. 19.5 32 26 7.4 8.5 7.8 7.5 7.8 7.6 225 1132 508 0.9 1.9 1.4 0.1 1.2 0.5 0.1 1 0.55 0 0 0 0 140 76
1232 MAHI (D/S) CONF WITH R. CHAP (UNDER SAGWARA-SARHI RD. BDG.),RAJASTHAN 20 31 26 4.6 6.58 5.7 7.9 8.34 8.2 390 630 516 0.2 1.46 0.8 0.16 0.72 0.5       3 4 4 7 28 19
1230 MAHI AFTER CONF. WITH ANAS AT PARDI (BANASWADA),GUJARAT. 22 25 24 7.6 12.8 9.6 7.7 8.7 8.3 316 360 338 1.1 3.6 2.4                   3 4 3
1229 MAHI NEAR RAJASTHAN BORDER AT KADANA DAM,GUJARAT 22 25 24 8 10.6 9.4 7.9 8.4 8.2 318 376 346 0.4 4 2.3                   3 3 3
1863 MAHI AT UMETA BRIDGE 22 27 25 8.2 9.9 9.1 8.4 8.6 8.5 435 435 435 2.8 3.3 3.1 0.3 0.3 0.3       7 7 7 11 11 11
1864 MAHI AT MUJPUR 22 27 25 9.2 10.2 9.7 8.3 8.3 8.3 485 692 589 2.1 4.2 3.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 4 4 4 11 11 11
1231 MAHI AT VIRPUR, GUJARAT 24 26 25 8.3 12.6 11.0 8 8.5 8.4 329 350 337 0.9 4.6 2.5                   3 4 4
4 MAHI AT SEVALIA, GUJARAT 23 29 26 6 12 9.2 7.4 8.8 8.3 264 470 390 0.5 3.2 1.8 0.1 0.3 0.2 - - - 3 3 3 3 7 4
5 MAHI AT VASAD, GUJARAT 22 28 26 4.6 11.6 8.1 7.4 8.9 8.3 400 1660 546 0.2 6.8 2.8 0.1 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0 18 7 3 210 28
1227 PANAM AT LUNAWADA,GUJARAT 23 23 23 10.8 10.8 10.8 8.2 8.2 8.2 370 370 370 3.7 3.7 3.7                   4 4 4
1228 ANAS AT DAHOD,(KUSHALGARH),DIST. PANCHMAHAL,GUJARAT 25 27 26 5.9 8.6 7.3 8 8.5 8.3 408 510 459 1.3 3.8 2.6                   4 4 4
2102 RIVER SHIVNA AT RAMGHAT, MANDSAUR 26 30 28 6.4 7.8 7.2 7.2 8.9 8.2 254 480 405       0.9 1.7 1.3                  
2103 RIVER JAMMER AT DHOLOWAD, RATLAM 22 28 25 5 7.8 7.0 7.2 8.6 8.2 239 629 360       0.8 1.3 1.0                  
2104 RIVER MALEI AT JAORA 21 29 27 6.2 7.6 7.1 8 8.4 8.3 460 1100 667       0.1 2.1 0.9                  
2105 RIVER CHILLAR AT SHAJAPUR 23 26 25 7 7.8 7.4 7.2 8.2 7.8 270 550 423       0.6 1.1 1.0 0.1 0.1 0.1