WATER QUALITY DATA 2007 | CPCB ENVIS
 WATER QUALITY OF RIVER INDRAVTI, SHANKNI,  MANER, MANJARA, WARDHA, WAINGANGA, KOLAR, KANHAN, PURNA AND NIRA- 2007
STATION CODE LOCATIONS TEMPERATURE şC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (µmhos/cm) C.O.D. (mg/l) B.O.D. (mg/l) NITRATE (mg/l) NITRITE  (mg/l) AMMONIA - N  (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN MIN MAX MEAN
1854 INDRAVATI RIVER A/C DANTEWADA RIVER, NELSONNAR, DANTEWADA. 22 32 26 6.7 7.8 7.3 7.4 7.9 7.6       44.0 68.0 53.0 2.1 2.8 2.4 0.40 0.40 0.40       0.40 0.50 0.50       8 8 8
1856 SHANKNI RIVER A/C DANKANI RIVER DANTEWADA. 22 33 26 6.5 7.1 6.9 7.0 8.3 7.6       28.2 56.0 45.0 2.0 2.6 2.3 0.30 0.30 0.30       0.40 0.50 0.50       10 10 10
1157 MANJERA AT RAIPALLU, A.P. 25 31 28 4.1 6.2 5.2 7.1 8.1 7.9 280 823 448       0.0 2.2 1.1 0.10 19.2 2.70 0.10 0.50 0.10       2 4 3 80 2500 287
1781 MANJEERA RIVER - NEAR GANAPATHI SUGARS , MEDAK DIST., A.P 25 31 28 4.0 6.0 5.1 7.1 8.7 8.0 288 510 389 4.0 4.0 4.0 0.0 18.0 2.4 0.10 3.30 1.20 0.10 0.10 0.10       2 5 3 11 125 98
1891 MANJRA AT D/S IN INTAKE POINT TO BIDAR CITY 25 29 27 8.0 8.4 8.1 7.7 8.7 8.2 300 750 588 11.0 11.0 11.0 1.0 4.0 2.0 0.30 3.80 0.90       0.00 2.80 0.50 0 900 362 17 1600 929
1215 MANER AT WARANGAL U/S, A.P. 26 27 27 2.9 7.3 5.9 7.5 8.3 8.0 113 1108 497 12.0 12.0 12.0 1.9 4.3 2.8 0.40 8.30 4.00 0.10 0.10 0.10       0 3 1 9 150 86
1158 MANER AT SOMNAPALLI, A.P. 25 29 27 6.5 10.5 7.9 7.5 9.2 8.2 312 1006 601 6.0 12.0 8.0 0.7 2.8 1.8 0.10 0.60 0.20 0.10 0.10 0.10       0 3 0 14 1216 179
1212 WARDHA AT RAJURA BRIDGE, MAHARASHTRA 23 26 24 5.6 6.6 6.0 7.9 8.3 8.1 288 675 478 16.0 16.0 16.0 4.5 6.9 5.8 1.60 2.20 2.00       0.40 3.90 1.60 22 70 48 34 170 136
1213 WAINGANGA AT BALAGHAT, M.P. 14 30 23       7.1 7.7 7.5 249 1050 450       1.2 2.7 1.7 0.10 2.10 0.90             0 11 2 7 1100 336
1214 WAINGANGA AT CHINDWARA, M.P. 14 29 21       7.2 7.8 7.6 255 1623 597       1.1 2.7 1.6 0.80 8.20 2.60             0 15 2 39 1100 329
1910 WAINGANGA AFTER CONLUENCE WITH KANHAN 21 25 24 5.0 6.7 5.6 7.3 8.0 7.7 226 477 336 18.0 18.0 18.0 5.5 8.5 6.7 1.00 2.40 1.70       0.00 3.50 1.20 21 500 170 130 1600 683
11 WAINGANGA  AT ASHTI, MAHARASHTRA 20 31 25 4.6 7.0 5.5 7.2 8.7 8.1 211 401 305 14.0 14.0 14.0 4.0 9.2 6.6 0.20 2.20 1.10       0.10 12.8 2.30 14 110 62 33 280 165
1908 KOLAR BEFORE CONFLUENCE TO KANHAN AT KAMPTEE 21 25 23 4.8 5.5 5.2 8.0 8.4 8.2 474 651 585 24.0 24.0 24.0 6.0 9.6 7.5 0.40 2.60 1.50       0.10 2.60 1.10 17 23 19 50 240 108
1909 KANHAN D/S OF NAGPUR 24 25 25 4.9 6.5 5.5 7.4 8.1 7.7 231 602 422 20.0 20.0 20.0 4.0 9.0 6.7 0.80 1.70 1.30       0.20 3.40 2.20 22 500 201 110 1600 548
1913 PURNA AT DHUPESHWAR 24 28 27 5.0 6.0 5.5 7.9 8.3 8.1 260 912 655 20.0 20.0 20.0 6.0 6.9 6.5 0.10 2.50 0.80       0.30 3.90 1.40 50 300 143 240 900 498
1315 NIRA AT PULGAON COTTON MILL, WARDHA, MAHARASHTRA 2 35 24 4.6 6.2 5.5 7.8 8.6 8.2 288 538 428 32.0 32.0 32.0 4.5 11.5 6.9 0.10 32.0 4.20       0.00 4.70 1.60 27 500 123 170 900 393